Spółka dysponuje wysoko wykwalifikowanymi specjalistami posiadającymi uprawnienia:

uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami w poniższych branżach:
konstrukcyjno - budowlana,
elektryczna i Elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna,
sanitarna.
licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia,
świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji,
szkolenia i certyfikaty w zakresie stosowanych urządzeń i systemów.

Enst S.A. posiada również koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego obiektów

Dokument bez tytułu