ENST Spółka Akcyjna
02-495 Warszawa
ul. Dzieci Warszawy 5
tel. 22 378 16 90, fax 22 378 16 91

Oddział w Białymstoku
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 60
tel. 85 662 97 00, fax 85 662 97 10

NIP 5213595818, REGON 142825673
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379616,
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości, Alior Bank 04 2490 0005 0000 4530 7593 1901